• نمایشگاه فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک مشهد
    آدرس :مشهد –بلوار معلم _نبش معلم 1_ساختمان السیت_سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
    تلفن :6006103 511 98+ -6006101 511 98+
    فاکس :6090499 511 98+
    رایانامه :
    info@elecitfair.ir

    آدرس سایت :  elecit.mashhad.ir

     
   • ارتباط با واحدهای سازمان
    اطلاعاتی جهت نمایش یافت نشد