• من أجل تسجیل إعلاناتکم یرجی الاتصال بالرقم
    مکان عرض إعلانکم
   •  
     درخواست غرفه درخواست کتیبه
     
    درخواست کارت شناسایی
     
    درخواست کارت پارکینگ
     
    ثبت نام در کتاب و CD نمایشگاه
     
    درخواست برگزاری کارگاه آموزشی
     

   •  
    زیاره إفتراضیه المعرض السیت 2012
     


   •  
     کودکان شهر الکترونیک مسابقات برنامه نویسی مسابقات GIS
     روبوتات الطلبه الجامعین
     مسابقات امنیت فضای اطلاعات
     روبوتات التلامیذ